top of page
Pilates Exercise

Regulamin

Uczestnicy muszą akceptować warunki regulaminu.

 1. Nigdy nie nadwyrężaj ciała, nie zmuszaj się do jakiejkolwiek pozycji. Ignorowanie sygnałów przeciążenia ciała oraz/lub nadmiarem ambicji w wykonywaniu asan jest jedynym powodem kontuzji podczas praktyki asan.

 2. Zapisując się na warsztaty, czy na zajęcia uczestniczka/uczestnik deklaruje, że potwierdza dobry stan zdrowia, dopuszczający do udziału w zajęciach oraz że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 3. Zawsze należy poinformować prowadzącą o wszelkich dolegliwościach, przebytych urazach, kontuzjach i innych sytuacjach zdrowotnych, które mogą wpłynąć na praktykę jogi.

 4. Kobiety w ciąży mają obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącej przed zajęciami lub przed zarezerwowaniem miejsca na warsztaty . Zajęcia jogi muszą być prowadzone pod opieką osoby przeszkolonej w tym kierunku.

 5. Jeśli podczas zajęć nastąpi pogorszenie samopoczucia, lub wystąpi niepokojący ból, należy niezwłocznie powiadomić o tym prowadzącą.

 6. Zajęcia odbywają się na boso na matach do jogi.

 7. Na warsztatach wyjazdowych, uczestniczki/uczestnicy dostają maty oraz inne pomoce od organizatorów i podczas trwania warsztatów to uczestniczki/uczestnicy są odpowiedzialne/ni za ich stan i czystość. 

 8. Stawianie się na zajęciach w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających jest zabronione. 

 9. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z prowadzeniem oraz organizacją warsztatów należy zgłaszać wyłącznie pisemnie na adres: aniamoconnor@gmail.com

 10. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące zakwaterowania należy zgłaszać na miejscu do obsługi hotelu

 11. Zaliczka na warsztaty jest bezzwrotna jeśli rezygnacja nastąpi miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów chyba, że uczestnik/uczestniczka znajdzie kogoś na swoje miejsce. 

Call 

+48 790 259 999

Email 

Follow

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page